Tänker du dig att smidesstaketet ska passa i en modern stadsmiljö eller i ett natur- eller parkområde? I vårt sortiment hittar du allt från stram design till mer sirligt utformat konstsmide. Underhållet på ett smidesstaket är minimalt och det har mycket lång livslängd.

Skicka in er förfrågan eller beställning!