Rörö, ett enkelt bågräcke som tydligt visar avgränsningen i ett område, t.ex. vid parkeringsplatser, sportanläggningar och andra offentliga miljöer. 

  • Enkel
  • Tydlig avgränsning

Egenskaper och alternativ

Dimension

Ø 48,3 mm

Höjd

800, 1000 mm

Produktblad

Spara ner ett produktblad som PDF.

Skaffa Adobe Reader

Öppna PDF