Vilken bom du behöver, beror på kravet du ställer på dem som ska passera. Vill du att bommen ska öppnas automatiskt när ett fordon närmar sig? Vill du att den ska skötas manuellt av t ex en vakt? Eller vill du låta gående och cyklar passera, men inte bilar?