GPI moduler för fast anslutning 630A. Dessa används normalt som utgående grupper för jordkabelanslutning (Typ AKKJ 3 x 5G95-240 mm²). För SLK630 används säkringsstorlek NH3. Modul för fast anslutning 630A