GPI moduler för fast anslutning 250-400A. Dessa används normalt som utgående grupper för jordkabelanslutning (Typ AKKJ 5G95-240 mm²). För SLK400 används säkringsstorlek NH2. Modul för fast anslutning 400A