GPI moduler för fast anslutning 125-160A. Dessa används normalt som utgående grupper för jordkabelanslutning (Typ AKKJ 5G16-95 mm²). För SLK160 används säkringsstorlek NH00. Utgångsmodulen med effektbrytare är utrustad med dubbla effektbrytare och våningsplintar för 2 x 5G16-95 mm². Modul för fast anslutning 160A