Bodanslutningscentraler 16-32A som monteras på modulbyggnader, byggbodar, byggbaracker, containers etc. Utrustad med CEE-intag och CEE-uttag, samt plintanslutning av utgående kabel. Bodanslutningslåda 16A