Bodetableringscentral 125A används vid fördelning av 32A uttag till byggbodar, modulbyggnader, containers etc. Ansluts vi plint med jordkabel (Typ AKKJ) 16-95² via reglerbar effektbrytare (80-125A). Bestyckad med 6 st 432-6 (32A) uttag med separata jordfelsbrytare till varje uttag. Dessutom utrustad med 1 st service-uttag (Schuko/230V). Uttagscentral i skåpmodell för fast anslutning 125A med 7xjordfelsbrytare 3xschuko 1x16A uttag 6x32A uttag