Slagtålig fasföljdsprovare för strömmätning av respektive fas(L1, L2, L3) med tångamperemätare mellan skarvkablar, centraler etc. Fasföljdsprovare 432-6 med avläsning av rotationsriktning
Fasföljdsprovare 32A