Adapter 16A med kabel,slagtålig fasföljdsprovare FFP,för strömmätning av respektive fas (L1,L2,L3) med tångamperemätare mellan skarvkablar,centraler etc, FFPR med fasföljdsindikering. Adapterkabel 216-6 -> 1-fas schuko

Adapter 16A med kabel