Vi har det du behöver för att göra tillfälliga avspärrningar. Det kan gälla att leda trafiken vid vägarbetsplatser eller att inhägna ett byggområde. Eller att sätta upp kravallstaket vid rockkonserter eller på idrottsevenemang.

Skicka in er förfrågan eller beställning!