Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI

Vägmärken och deras betydelse

Vägskyltar och vägmärken är essentiella inom och runt om byggarbetsplatser som äger rum vid och på vägar. De förmedlar nödvändig information för förare om vad som gäller på vägen (hastighetsbegränsningar, omdirigering av trafiken, etc.) för att trafiken ska flyta på smidigt och för att skydda arbetarna.

Nedan går vi igenom ett par vanliga vägmärkens betydelse du ofta ser vid byggarbetsplatser vid och på vägar. Du hittar alla dessa skyltar i BGFIX kompletta utbud av vägmärken och vägskyltar.

Alla vägmärken och dess betydelse

Här är en kort genomgång av alla vägmärken och dess betydelse i vårt utbud av vägmärken för byggarbetsplatser (Källa: Transportstyrelsen):

A. Varningsmärken

Grupp A. inkluderar en variation av vägmärken för olika typer av faror som kan förekomma runt byggarbetsplatsen som förare bör vara extra uppmärksamma på. Motivet på vägmärkena visar vilken fara som avses. Om faran gäller på en längre sträcka anges detta på en tilläggstavla:

 • A5 – Varning för avsmalnande väg
 • A8 – Varning för ojämn väg
 • A9 – Varning för farthinder
 • A10 – Varning för slirig väg
 • A11 – Varning för stenskott
 • A12 – Varning för stenras
 • A19 – Varning för djur
 • A20 – Varning för vägarbete
 • A21 – Slut på sträcka med vägarbete
 • A22 – Varning för flerfärgssignal
 • A24 – Varning för sidvind
 • A25 – Varning för mötande trafik
 • A27 – Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
 • A30 – Varning för cirkulationsplats
 • A34 – Varning för kö
 • A40 – Varning för annan fara
 • A41 – Varning för olycka

B. Väjningspliktsmärken

Grupp B. innefattar alla vägmärken som upplyser om antingen stopp- eller väjningsplikt:

 • B1 – Väjningsplikt
 • B2 – Stopplikt
 • B3 – Övergångsställe
 • B6 – Väjningsplikt mot mötande trafik
 • B7 – Mötande trafik har väjningsplikt

C. Förbudsmärken

Nedan hittar du alla vägmärken och dess betydelse inom grupp C., förbudsmärken. De anger att någonting är förbjudet att göra. Förbudet gäller från platsen där märket sitter fram tills nästa korsning om inget annat angetts:

 • C1 – Förbud mot infart med fordon
 • C2 – Förbud mot trafik med fordon
 • C3 – Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
 • C16 – Begränsad fordonsbredd
 • C17 – Begränsad fordonshöjd
 • C31 – Hastighetsbegränsning 
 • C35 – Förbud mot att parkera fordon
 • C39 – Förbud mot att stanna och parkera fordon

D. Påbudsmärken

Skyltar inom grupp D., påbudsmärken, innehåller alla en uppmaning som förare är skyldiga att följa. Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten innebär samtidigt att all annan trafik är förbjuden om inget annat angetts. Påbudet gäller från märkets plats fram tills nästa korsning om inget annat angetts:

 • D1 – Påbjuden körriktning
 • D2 – Påbjuden körbana
 • D3 – Cirkulationsplats
 • D5 – Påbjuden gångbana
 • D6 – Påbjuden gång- och cykelbana
 • D7 – Påbjuden gång- och cykelbanor

E. Anvisningsmärken

Anvisningsmärken informerar förare om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Inom dessa områden gäller oftast särskilda trafikregler alla förare måste följa och gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inget annat angetts. Här är vägmärkenas betydelse inom Grupp E.:

 • E11 – Rekommenderad lägre hastighet
 • E12 – Rekommenderad lägre hastighet upphör
 • E13 – Rekommenderad högsta hastighet
 • E14 – Rekommenderad högsta hastighet upphör
 • E17 – Återvändsväg

F. Lokaliseringsmärken för vägvisning

Grupp F. lokaliseringsmärken, är olika typer av vägmärken och skyltar som visar vilken väg man ska ta till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande:

 • F23 – Orienteringstavla för omledningsväg
 • F24 – Färdriktning vid omledning
 • F25 – Körfält upphör
 • F26 – Körfält avstängt

J. Upplysningsmärken

Upplysningsmärken bistår med nödvändig information om framkomlighet och säkerhet för förare. Det finns två typer av skyltar inom denna grupp:

 • J2 – Upplysningsmärke. Detta är ett anpassningsbart märke som ger väsentlig information för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt. Meddelandet på märket anpassas efter arbetsplatsens behov.
 • J3 – Livsfarlig ledning

T. Tilläggstavlor

T. Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar och information till vägmärken, till exempel ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse:

 • T22 – Text. En anpassningsbar tavla som används då kompletterande anvisning inte kan ges med annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa.

X. Andra anordningar för anvisningar för trafiken

Sist men inte minst har vi även grupp X. vägmärken och deras betydelse. Anordningar inom denna grupp är till för att ge anvisningar som man inte får av andra vägmärken och/eller trafiksignaler:

 • X1 – Markeringspil
 • X2 – Markeringsskärm för hinder
 • X3 – Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera

Beställ vägmärken från BGFIX

Sedan 2017 har vi helt egen tillverkning av vägmärken och skyltar där vi kan skräddarsy dem efter dina behov och önskemål. Skicka in din beställning idag så hjälper vi dig säkra din byggarbetsplats så att arbetarna alltid kan känna sig trygga.

Hör av dig

  x OK
  x OK

  Innan du lämnar oss....

  Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!