Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI

Vägmärken – När och varför används de?

Konstruktion eller reparationer som genomförs på eller längs med en väg innebär en risk både för byggarbetarna såväl som för förarna. Faktorer som löst grus, stora och tunga arbetsfordon, högt vatten, mjuka vägbanor, ojämn asfalt, rök, oljade vägar och andra saker kan orsaka olyckor som leder till skador eller dödsfall i trafiken. Byggarbetet påverkar dessutom flödet i trafiken som ökar risken för trafikolyckor.

För att garantera att motorister, fotgängare och byggarbetarna är skyddade från farorna vid ett vägbygge så används ofta olika typer av tillfälliga trafikskyltar. Dessa vägmärken används för att informera väganvändare om rådande omständigheter och vägförhållanden, råder förare och fotgängare att vara försiktiga i närheten av byggområdet och vägleder fordon till alternativa rutter.

När används trafikskyltar?

Nedan är ett par exempel när trafikskyltar används:

 1. Vägarbete utanför vägkanten (yttre vägrenen):
  Det finns sällan ett behov av trafikkontroll när vägarbetet sker utanför själva vägen (alltså längs med vägen men utanför vägkanten). Men i fall där byggfordon är parkerade på vägrenen, när arbetsfordon behöver korsa vägen för att ta sig till byggarbetsplatsen eller när utrustning flyttas över vägen, så används ofta ett ”Varning för vägarbete”-vägmärke för att uppmana förare att vara extra försiktiga.
 2. Vägarbete vid vägkanten:
  Varningsmärken är nödvändiga för att skydda vägarbetare och informera förare om när arbete utförs på vägkanten. Beroende på hur stort vägarbetet är kan det behövas flera olika skyltar för att skapa en säker miljö att arbeta inom, och en effektiv informationslogistik för förarna. I fall där vägarbetet sker på vägkanten nära vägen används ofta en kombination av trafikskyltar som: tillfälliga hastighetsbegränsningar, olika typer av varningsskyltar, väjningspliktsmärken och sidomarkeringsskärmar.
 3. Vägarbete på vägen:
  Vägarbeten som sker på vägen är en av de mest riskfyllda typerna av projekten då det ofta krävs att en eller flera körfält behöver stängas av och vägarbetet sker väldigt nära det fortfarande öppna körfältet. Likt ett vägarbete vid vägkanten kräver dessa projekt en stor uppsättning av vägmärken för att garantera vägarbetarnas och förarnas säkerhet, såväl som för att bibehålla ett bra flyt i trafiken.

Vad finns det för vägmärken?

Hos BGFIX hittar du ett komplett utbud av trafikskyltar och vägmärken. I vårt utbud kan du köpa följande vägskyltar:

  • Varningsmärken
   Exempel: Varning för vägarbete/tunnel/ojämn väg/stigning m.m.
  • Väjningspliktsmärken
   Exempel: Väjningsplikt, stopplikt, övergångsställe, huvudled m.m.
  • Förbudsmärken
   Exempel: Förbud mot infart med fordon, förbud mot trafik med fordon, förbud mot att stanna och parkera fordon m.m.
  • Påbudsmärken
   Exempel: Cirkulationsplats, påbjuden gångbana, påbjuden körriktning m.m.
  • Tilläggstavlor
   Exempel: Nedsatt syn, parkeringsskiva, laddplats m.m.
  • Sidomarkeringsskärm

 

Skräddarsydda vägskyltar

Saknas något i listan? Inga problem. Vi tillverkar även specialanpassade skyltar du kan skräddarsy efter dina behov.

Utforska BGFIX:s kompletta utbud av vägmärken

Behöver du köpa vägskyltar? Utforska vårt utbud av svenska vägskyltar och kontakta BGFIX för att lägga din beställning redan idag. Vi har möjlighet att leverera stora volymer inom 0–3 dagar över hela Sverige.

Hör av dig

  captcha

  x OK
  x OK

  Innan du lämnar oss....

  Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!