Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI

Vägarbetsskydd – Garantera säkerheten på dina vägarbeten

Vägarbetare är ett av de farligaste yrkena i Sverige. Vägarbetare utsätts för avgaser, buller, vibrationer och ljus från passerande fordon som påverkar dem både fysiskt och psykiskt – men största risken utgör passerande fordon.

 

Vägarbetsskydd i form av skyltar, barriärer och annan markering spelar en avgörande roll vid vägarbeten i att skydda både arbetare och trafikanter från olyckor och faror. Säkra dina vägarbeten tillsammans med BGFIX, utforska vårt breda utbud av områdesskydd för vägarbeten och andra typer av byggprojekt.

Många kör alldeles för snabbt

En av de största riskerna vid vägarbeten är att trafikanter kör för snabbt förbi arbetsplatsen. Detta kan leda till allvarliga olyckor och personskador, både för arbetarna och för trafikanterna. Hastighetsöverträdelser är en vanlig orsak till olyckor vid vägarbeten, vilket understryker vikten av att ha effektiva skyddsåtgärder på plats.

 

Enligt en undersökning av riksförbundet M Sverige, som bygger på närmare 1 800 observationer, körde omkring 71 % av alla motorfordon mer än 10 km/h för snabbt förbi vägarbeten. 

Olika åtgärder för att minska hastigheten vid vägarbeten

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att minska hastigheten vid vägarbeten och därmed förbättra säkerheten. Några av dessa åtgärder inkluderar:

 

 • Tydlig och synlig vägskyltning: Att använda varningsskyltar och hastighetsbegränsningar som är tydliga och synliga för trafikanter är viktigt för att uppmärksamma dem på närvaron av vägarbeten och uppmuntra dem att sänka hastigheten.
 • Temporära barriärer: Genom att placera temporära barriärer mellan arbetsplatsen och vägbanan kan man skapa en fysisk separation som skyddar arbetarna och samtidigt uppmuntrar trafikanter att köra försiktigt.
 • Koner, farthinder och avsmalnande körfält: Att använda koner för att avsmalna körfält eller leda trafiken på ett visst sätt kan hjälpa till att sakta ner trafiken och leda den på ett säkert sätt förbi arbetsplatsen. Farthinder kan också användas i kombination med andra vägarbetsskydd för att sänka hastigheten.
 • Belysning: Effektiv belysning är viktigt för att öka synligheten för trafikanter och därmed öka säkerheten vid vägarbeten, särskilt under dygnets mörka timmar.

Därför behövs vägarbetsskydd

Vägarbetsskydd är avgörande för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dina anställda och för att skydda trafikanter från olyckor. Genom att investera i rätt skyddsutrustning och följa gällande lagar och förordningar kan byggbolag minimera riskerna vid vägarbeten och skapa en säker och effektiv arbetsplats.

 

Att ha adekvat vägarbetsskydd är inte bara en fråga om ansvar och efterlevnad – det är också en investering i dina medarbetares och trafikanternas säkerhet och välmående.

Hör av dig

  x OK
  x OK

  Innan du lämnar oss....

  Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!