Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI
arbetar på höjd - byggarbetsplats

Guide till att Skydda allmänheten från din Byggarbetsplats

Det är ditt ansvar att säkerställa att arbetet på din byggarbetsplats inte utsätter allmänheten för fara. Det inkluderar alla personer i närheten, vuxna som barn, såväl som djur som oavsiktligt eller avsiktligt tar sig in på ditt byggområde.

I denna artikel har vi sammanställt de viktigaste sakerna du behöver veta för att skydda allmänheten från din byggarbetsplats, men också alla arbetare inom byggområdet. Vi kommer behandla hanteringen av åtkomst till byggarbetsplatsen och potentiella faror för allmänheten.

Vad du behöver veta

Alla byggföretag bör etablera en arbetsmiljöplan för sin byggarbetsplats som bör innehålla åtgärder för att hantera åtkomst över tydligt definierade gränser samt en plan för att exkludera icke-auktoriserade individer.

Det finns inget utrymme för misstag eller lathet då risken att ett barn eller ett djur skulle råka vandra in på din byggarbetsplats kan vara katastrofal. Allting måste utföras med stor noggrannhet för att skydda allmänheten från:

 • fallande material och verktyg
 • risken att falla ned i gropar/diken
 • kollidera med/köras över av byggarbetsfordon.

Att hantera åtkomst till byggarbetsplatsen

Åtkomst: Du behöver skapa en tydlig, fysisk gräns med hjälp av lämplig avspärrning. Typen av stängsel bör vara anpassad efter byggarbetsplatsen och dess omgivande miljö. För att skydda allmänheten är det essentiellt att etablera av en gräns som avskiljer byggarbetsplatsen från allmänna områden. Du behöver:

 • Planera vad för avspärrning som behövs
 • Införskaffa stängslet
 • Underhålla avspärrningen

Frågor som du bör ställa dig själv inkluderar:

 • Vad för typ av byggarbete kommer utföras?
 • Hur tätbefolkat är kringliggande område?
 • Vem kommer behöva besöka din byggarbetsplats under arbetets gång?
 • Kommer din byggarbetsplats att attrahera barn?
 • Vad är de specifika karaktärsdragen för din byggarbetsplats? (t.ex. befintlig avspärrning, plats, närliggande byggnader)

I tätbefolkade områden rekommenderas två meter högt byggstängsel runt byggprojektet. Komplettera gärna med en skylt eller två för din byggarbetsplats för att förtydliga potentiella faror inom området.

Tillstånd

Du behöver vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att icke-auktoriserade personer får åtkomst till byggarbetsplatsen:

 • Personer måste vara auktoriserade för att få åtkomst till byggarbetsplatsen eller vara begränsad till ett visst område.
 • Du måste förklara relevanta regler till auktoriserade personer.
 • Du kan behöva bevaka eller ackompanjera auktoriserade besökare medan de befinner sig på din byggarbetsplats eller besöker specifika områden.

Potentiella faror för allmänheten

Det finns många faror på en byggarbetsplats som utgör en risk för allmänheten och besökare. Se över om någon av nedan risker är relevanta på din byggarbetsplats och hur du ska hantera dem:

 • Fallande verktyg och material: Säkerställ att saker inte kan falla utanför byggområdets gränser. På ställningar kan detta förhindras med hjälp av nät, staket och liknande avspärrning. 
 • Leverans och andra fordon: Säkerställ att fotgängare inte riskerar att bli påkörda av fordon som kör in eller ut från byggområdet. 
 • Lagring och stapling av material: Du kan minska risken med lagrade material genom att förvara dem inom byggområdet – helst inom ett inhägnat område eller i alla fall så långt borta från byggarbetsplatsen avspärrning som möjligt.
 • Öppningar och utgrävningar: Personer kan enkelt skada sig om de faller ned i utgrävningar, brunnar, trappnedgångar eller öppna golvluckor. Förhindra detta genom att sätta upp barriärer, överdrag och varningsskylt på din byggarbetsplats.

Andra faror:

 • Att halka, snubbla eller falla
 • Byggmaskiner av olika typer
 • Farliga ämnen
 • Elektricitet och andra energikällor
 • Damm, ljud och vibrationer
 • Vägarbete

Larm, kameraövervakning och väktare för att skydda mot allmänheten

Det är dock inte bara allmänheten som behöver skyddas, även du och din personal behöver skyddas mot allmänheten. Genom att köpa larmsystem med kameraövervakning och anlita väktare säkerställer du att ingen kan ta sig in på området eller kontoret obehindrat och sno eller förstöra något. Likt ett villalarm  har ett bygglarm en avskräckande effekt som håller borta de flesta obehöriga. Detta är den största anledningen varför många väljer att köpa hemlarm och bygglarm. Vi rekommenderar starkt att tydligt skylta med att området är övervakat för att förhindra att brott sker från första början.

Säkra din byggarbetsplats med BGFIX

Vi har allt du behöver för att skapa en säker byggarbetsplats inklusive bland annat avspärrning i form av staket och barriärer såväl som olika typer av skyltar för byggarbetsplatser. Kontakta oss så säkerställer vi att säkerheten på din byggarbetsplats är rätt för dina behov och situation.

Hör av dig

  x OK
  x OK

  Innan du lämnar oss....

  Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!