Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI
Materialhantering

Materialhantering – på ett säkert sätt

Medan materialhantering kanske inte verkar som ett speciellt farligt segment av byggbranschen så kan skenet bedra, speciellt vid materialhantering på hög höjd. Olyckor kan lätt hända vid hantering av tunga material som timmer eller vid användandet av kranar och gaffeltruckar. Man kan skriva en hel bok om förutsättningar och krav på säkerhet för materialhantering, både på marken och på hög höjd, vilket OHSA också gjort! 

I denna artikel går vi igenom OHSA:s trestegsprocess för att förhindra halk-, fall- och snubbelrisker vid materialhantering på hög höjd. Men först och främst, vilka är OHSA?

Om OHSA

OHSA står för Occupation Safety and Health Administration och är ett informationsorgan för arbetsmiljöfrågor. De beskriver deras uppdrag och syfte som att: “Vi utvecklar, sammanställer och tillhandahåller tillförlitliga och relevanta uppgifter, analyser och verktyg för att höja kunskapsnivån, öka medvetenheten, utbyta arbetsmiljöinformation och tillhandahålla goda praktiska lösningar inom detta område som tillgodoser behoven hos olika arbetsmiljöaktörer”.

OHSA är ursprungligen från USA men har även en division i Europa som kallas EU-OHSA eller Europeiska arbetsmiljöbyrån.

OHSA:s trestegsprocess för att förhindra halk-, fall- och snubbelrisker på hög höjd

OHSA:s trestegsprocess för att förhindra farliga halk-, fall- och snubbelrisker på byggarbetsplatser och materialhantering på hög höjd är att Planera – Tillhandahåll – Träna.

Planera

Planera för allting som kan gå fel inom området såväl som hur ni förhindrar att dessa olyckor uppstår från första början. Genomför en noggrann granskning av varje centimeter inom byggarbetsplatsen och se över områden som utgör en potentiell risk för dig, de anställda eller civila i närheten. Om ni identifierat ett farligt område, kontakta arbetslaget och säkerställ att alla som befinner sig inom området är medveten om potentiella fallrisker.

Tillhandahåll

Tillhandahåll säkerhets- och materialhanteringsutrustning för arbete på hög höjd till alla anställda för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Bistå varje anställd med lämplig fallskyddsutrustning såsom lyftstolar och uppsättningsutrustning.

Träna

Träna de anställda i att identifiera faror och hur de använder säkerhets- och materialhanteringsutrustning. Alla inom byggområdet ska ha kunskapen och kompetensen att säkerställa allas trygghet. 

Vår materialhanteringsutrustning och fallskydd för arbete på hög höjd

Om du ansvarar för ett byggområde bör säkerhet för materialhantering på hög höjd vara en av punkterna högst upp på din priolista. Att arbeta på hög höjd med materialhantering och konstruktion är i slutändan en av de mest riskfyllda arbetsuppgifterna. Det är i dagsläget ett av de arbetsområden som orsakar flest dödsfall och skador per år, en trend vi på BGFIX strävar efter att vända. 

 

Vi erbjuder ett brett utbud av olika typer av materialhanteringsutrustning och fallskydd för arbete på hög höjd inklusive bland annat:

  • Lyftkorgar i flera storlekar
  • Lastplattformar för arbete på hög höjd och på marken
  • Fallskyddsräcken
  • Fallskyddsstolpar
  • Trappor med utfällbart fallskydd

Säkerställ att du, dina anställda och andra i närheten av ditt byggprojekt är säkra, kontakta BGFIX så hjälper vi dig.

Hör av dig

    captcha

    x OK
    x OK

    Innan du lämnar oss....

    Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!