Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI
Viktiga föreskrifter som berör byggstängsel

Lagar och regler kring att bygga staket kring byggarbetsplatsen

När det gäller att säkerställa säkerheten på byggarbetsplatser är det viktigt att förstå vilka lagar och regler som gäller för att bygga staket/byggstängsel kring byggarbetsplatsen. I Sverige regleras arbetsmiljön på byggarbetsplatsen av Arbetsmiljöverket, och det är arbetsgivarens ansvar att följa dessa bestämmelser.

Viktiga föreskrifter som berör byggstängsel

Några av de viktigaste föreskrifterna som berör byggstängsel och annan säkerhet på byggarbetsplatser inkluderar följande:

 1. Arbetsmiljölagen (1977:1160): Denna lag syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att skapa en god arbetsmiljö. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Detta inkluderar till exempel att bygga ett staket kring byggarbetsplatsen för att förhindra obehörig åtkomst och skydda både arbetstagare och allmänheten från potentiella faror.
 2. AFS 1999:3 – Byggnads- och anläggningsarbete: Denna föreskrift från Arbetsmiljöverket innehåller bestämmelser om säkerhet och arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten. Enligt föreskriften ska arbetsgivaren se till att byggarbetsplatsen är avspärrad för att förhindra obehöriga personer från att beträda området. Det innebär att arbetsgivaren bör bygga ett staket och sätta upp skyltar som tydligt anger att det är en arbetsplats och att obehöriga inte får beträda området.
 3. AFS 2006:4 – Användning av personlig skyddsutrustning: Denna föreskrift innehåller regler om användning av personlig skyddsutrustning (PSU) på arbetsplatser. Även om den primärt fokuserar på den skyddsutrustning som arbetstagare ska använda, innebär ett indirekt ansvar för arbetsgivaren att säkerställa att obehöriga personer inte kan komma i kontakt med farliga arbetsförhållanden, till exempel genom att sätta upp ett byggstängsel.

Vad krävs för att uppfylla säkerhetskraven för att bygga staket?

För att säkerställa att sitt byggstängsel uppfyller de lagar och regler som gäller för byggarbetsplatsen, bör arbetsgivaren noga överväga stängslets placering, höjd och konstruktion. Det är viktigt att stängslet är tillräckligt högt och stabilt för att förhindra obehöriga personer från att klättra över eller under det. Dessutom bör arbetsgivaren regelbundet inspektera stängslet för att säkerställa att det fortfarande ger det skydd som krävs och att det inte föreligger några skador som kan påverka dess funktion.

Vidare bör arbetsgivaren också vara medveten om eventuella lokala föreskrifter och bestämmelser som kan gälla för byggstängsel, särskilt när det gäller placering och utformning. Det kan vara nödvändigt att samråda med kommunen eller andra relevanta myndigheter för att säkerställa att alla krav uppfylls.

Underlätta säkerhetsarbetet med en arbetsmiljöplan

För att underlätta förståelsen och efterlevnaden av dessa lagar och regler kan det vara fördelaktigt att utarbeta en arbetsmiljöplan för byggarbetsplatsen. En sådan plan bör inkludera information om hur man säkerställer att byggstängsel installeras på rätt sätt och underhålls på lämpligt sätt. Planen bör också beskriva hur arbetsgivaren övervakar och kontrollerar att de gällande föreskrifterna efterlevs.

Investera i ett byggstängsel från BGFIX

Det är essentiellt för arbetsgivare att följa de lagar och regler som gäller för byggstängsel på byggarbetsplatser; dels för att skydda arbetstagarnas och allmänhetens säkerhet och hälsa, men också för att säkerställa att man följer gällande lagar och regler. Genom att noggrant överväga stängslets placering, höjd och konstruktion samt att regelbundet inspektera det, kan arbetsgivaren säkerställa att dessa krav uppfylls och att arbetsplatsen är en säker och kontrollerad miljö för alla inblandade.

Bygg ett tillfälligt byggstaket/byggstängsel med BGFIX. Vi erbjuder anpassade helhetslösningar där vi hjälper dig genom hela processen, från val av byggstängsel och leverans, till installation och fortsatt underhåll. Kontakta oss direkt, eller utforska vårt utbud för att se våra byggnadsstängselpriser

Hör av dig

  captcha

  x OK
  x OK

  Innan du lämnar oss....

  Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!