Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI
Materialhantering på höjden av arbetaren

Guide till säker materialhantering

Materialhantering involverar många farliga moment, speciellt när det man arbetar med extremt tunga material som timmer eller med utrustning och maskiner som kranar och gaffeltruckar. Även de mest erfarna yrkesmännen löper en konstant risk att skada sig på jobbet.

Man kan skriva en hel bok om säkerhetsåtgärder inom materialhanteringsindustrin. I denna artikel kommer du lära dig de främsta hälso- och säkerhetsråden vid materialhantering. Vi kommer behandla följande teman:

 • Faror inom materialhanteringsindustrin
 • Säkerhetsråd vid användning av materialhanteringsmaskiner
 • Säkerhetsråd vid materialhantering på hög höjd

Vilka faror finns inom materialhanteringsindustrin?

De vanligaste typerna av risker inom materialhanteringsindustrin inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Ryggskador, påfrestningar och stukningar vid lyft av tunga och otympliga objekt.
 • Fallande objekt som ett resultat av felaktigt staplade material eller utrustning.
 • Frakturer och/eller stötskador från att ha kolliderat med objekt.
 • Frakturer och/eller stötskador från att ha hamnat i kläm mellan objekt eller inuti “klämpunkter”.
 • Felaktig skärning av säkerhetsutrustning och förbindelser som håller samma tunga objekt.

Hur säkerställer en arbetare sin trygghet när de arbetar med tunga materialhanteringsmaskiner?

Personal utbildad att manövrera mekanisk utrustning för att flytta, lyfta och lagra material kan utföra sitt arbete mycket mer effektivt. Men, användning av dessa maskiner ökar samtidigt risken för arbetsplatsskador. Det innebär att de anställda måste vidta specifika åtgärder för att förhindra skador då de manövrerar utrustningen.

Detta innefattar att den anställda bör undvika att överbelasta utrustningen när de flyttar material mekaniskt genom att välja rätt utrustning att använda baserat på materialets vikt, storlek och form. All materialhanteringsutrustning har specifika kapaciteter som avgör maxvikten de på ett säkert sätt kan hantera och förhållandena de kan hantera vikten. Vid varje maskin måste det tydligt skyltas om dess maxkapacitet

Personal bör också efterfölja följande praxis:

 • Minimera risken av att maskinen tippar över eller att material faller genom att centrera vikten så nära maskinens mitt som möjligt.
 • Inte motväga en överlastad gaffeltruck under några omständigheter.
 • Innan man flyttar någon sorts utrustning se till så att lasten är lastad så lågt som möjligt.
 • Läsa och följa användarmanualerna till punkt och pricka.

Materiallastning och materialhantering på hög höjd

Personal som manövrerar materialhanteringsutrustning på hög höjd bör alltid utbilda och träna säkerhet på hög höjd, hur man använder uppsättningsutrustning och att följa andra säkerhetsdirektiv. 

När det kommer till materialhantering på hög höjd för att förhindra att man halkar, snubblar eller faller finns det en tre-stegs process som alltid bör efterföljas: Planera, Tillhandahåll, Träna.

Vad innebär exakt denna process?

Planera för allting som kan gå fel inom arbetsmiljön såväl hur du förhindrar att dessa katastrofer uppstår från första början. Gå igenom varje centimeter av byggnaden eller byggarbetsplatsen och identifiera alla områden som potentiellt kan vara ett hot mot dig, dina anställda eller förbipasserande civila. Om du identifierar ett riskområde ska du snabbt informera ditt arbetslag och säkerställa att alla som arbetar inom området är medvetna om riskerna.

Tillhandahåll alla dina anställda med nödvändig säkerhetsutrustning för att skapa en säker arbetsmiljö. Bistå varje anställd med lämplig fallskyddsutrustning såsom lyftstolar och uppsättningsutrustning.

Träna dina anställda att identifiera faror och att använda sin säkerhetsutrustning. Alla inom arbetsområdet bör besitta nödvändig kunskap för att säkerställa säkerheten för sig själv och andra. Hjälp de anställda ta fallsäkerhetscertifikat, kranträning och all annan typ av säkerhetsträning som kommer hjälpa de anställda.

Om det är du som ansvara för byggprojektet så är det din skyldighet att säkerställa att all personal inom området kan känna sig trygga och säkra i sitt dagliga arbete.

Garantera hög säkerhet inom byggområdet med BGFIX

Säkerhet ska alltid vara din prioritet  #1. Utforska vårt utbud av säkerhet för materialhantering som säkerställer att du, dina anställda och alla andra i närheten av byggprojektet är säkra:

Hör av dig

  x OK
  x OK

  Innan du lämnar oss....

  Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!