4 livsnödvändiga skyltar för trafik vid vägarbeten

Att arbeta på en vägarbetsplats är ett riskfyllt arbete. Genom åren har Trafikverket tillsammans med Polisen många gånger tryckt på ökad försiktighet i trafiken, speciellt vid just vägarbeten. Alla vill vi komma hem i tryggt förvar.  Men bara uppmaningar är sällan tillräckligt. För att göra vägarbetet till en säker plats att arbete på behövs det […]

Hur mycket kostar ett smidesstaket? – Smidesstaket pris per meter

Ett smidesstaket är ett hantverk som fyller många funktioner. De kan tack vare sitt eleganta och sofistikerade uttryck användas för att framhäva hem, kontor såväl som kommersiella byggnader. Det kan också verka som ett stabilt skydd mot intrång och skadegörelse i stadsmiljöer och för natur- eller parkområden. Samtidigt kan ett smidesstaket på en balkong eller […]

Varför är trafikmärken viktiga och vad är signage clutter?

Svaret kan tyckas självklart, men ändå finns det korsningar, landsvägar och områden utanför byggarbetsplatser runt om i Sverige som saknar ordentliga trafikmärken. Trafikmärken bidrar med nödvändig information till förare och andra trafikanter. De representerar regler som behöver följas för att skapa en säker miljö som förmedlar information till förare och fotgängare för att trafiken ska […]

Guide till arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande fallskydd

Fall från hög höjd (över 2 meter) är en av de vanligaste orsakerna till skador och dödsfall inom byggbranschen. Därför har Arbetsmiljöverket etablerat krav gällande fallskydd för att förebygga fallrisker vid byggnads- och anläggningsarbeten på hög höjd. I denna artikel tänkte vi gå över vad Arbetsmiljöverket säger gällande fallrisker och kraven på fallskydd. Typer av […]

Skjutgrind med motor vs. Slaggrind med motor

Att glida eller svänga, det är frågan. Nyckelskillnaden mellan en elektrisk skjutgrind och en slaggrind är att skjutgrindar puttas fram och tillbaka för att öppnas och stängas, medan slaggrindar öppnas och stängs genom att svänga dem fram och tillbaka i en halvcirkel. Både har sina fördelar och nackdelar som passar för olika tillfällen och behov. […]

[Guide] Olika typer av stängsel för byggarbetsplatser

Det finns ett brett utbud av olika typer av stängsel och byggstaket för konstruktionsindustrin, alla med sina unika fördelar och funktioner. Dock finns det inte universell lösning som passar alla byggarbetsplatser då olika typer av projekt kräver olika lösningar och säkerhetsnivåer. I denna artikel tänkte vi gå igenom vilka typer av byggstängsel och byggstaket som […]

Bra att veta om Byggel: Kostnad, utbud och design

Lagen konstaterar att du måste vidta åtgärder för att förhindra risken av dödsfall och olyckor på din byggarbetsplats. Byggarbetsplatser är dock en av de mest utmanande miljöerna att säkra då projektet fortsätter oavsett väder och vind, samt att förhållandena på själva platsen förändras under projektets gång. Detta är speciellt framträdande när det kommer till att […]

3 anledningar att investera i vägbommar för bostadsområden och skolor

Kraftiga vägbommar är en nödvändig detalj för alla typer av bostadsområden för att se till att de mest utsatta trafikanterna är säkra – nämligen gångtrafikanterna. Det är speciellt viktigt med vägbommar för bostadsområden där det finns familjer med barn som är ute och leker på gatorna under dagen. Lika viktigt är det med kraftiga vägbommar […]

En guide till skjutgrindar – Bra att veta om skjutgrindar för industriområden

Ingången/utgången är den svagaste länken i ett staket och även den mest trafikerade. För att verksamheten på ett industriområde ska flyta på smidigt och samtidigt vara säkert behövs det en flexibel och hållbar industrigrindslösning som stänger ute obehöriga, och samtidigt tillåter snabbt inträde för arbetarna. Ett av de mest populära valen av grindar för industriområden […]

Säker passage med kravallstaket på Bromma Flygplats!

På Bromma flygplats går passagerarna säkert mellan ankomsthall/avgångshall och flygplanen. På Bromma pågår byggnationen för fullt. Här har entreprenören valt att spärra med BGFIX ® Kravallstaket med gula fötter. Här så minskar risken avsevärt för att vimmelkantiga passagerare snubblar på staketfötterna. Vi alla vet hur det är. Man är på väg någonstans, gåendes mot sin destination helt […]