NY PRODUKT! – CantiDeck

Vi når nya höjder samtidigt som ni får ökad säkerhet och trygghet på höjd. BGFIX har precis lanserat en ny produkt, CantiDeck; en lastplattform/intagsbrygga som används för att flytta utrustning och material effektivt in och ut ur byggnader under byggets gång. Denna produkt skapar möjligheten att säkert och tryggt hantera utrustning och material på höjd. […]

Vägmärken – När och varför används de?

Konstruktion eller reparationer som genomförs på eller längs med en väg innebär en risk både för byggarbetarna såväl som för förarna. Faktorer som löst grus, stora och tunga arbetsfordon, högt vatten, mjuka vägbanor, ojämn asfalt, rök, oljade vägar och andra saker kan orsaka olyckor som leder till skador eller dödsfall i trafiken. Byggarbetet påverkar dessutom […]

Guide till olika typer av byggskyltar

Säkerhetssignalering är ett lagstadgat krav på en byggarbetsplats för att se till att arbetsplatsen såväl som kringliggande område är säkert att vistas inom. Byggskyltar av dessa typer används för alla typer av projekt i form av allt från temporära hastighetsskyltar för vägarbeten till varningsskyltar för industriområden och många andra. Det finns ett stort urval av olika byggskyltar för olika ändamål […]

BGFIX:s enkla guide till mobila byggskyltar

Konceptet bakom mobila byggskyltar är simpelt och bygger på två nyckelord: Flexibilitet Funktionalitet Vad är en mobil byggskylt? En mobil byggskylt är olika typer av flexibla och lätthanterliga varnings- och informationsskyltar som skapar förutsättningarna för en säker byggarbetsplats att arbeta på.  De är en vital del för varje byggarbetsplats då förutsättningarna och omgivningen förändras kontinuerligt […]