Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI

När behöver man bullerskyddsbarriärer?

När sommaren kommer och festivaler och fester drar igång överallt. De flesta (om de blev lyckade) är ganska bullerbenägna. Det här är då… *trumvirvel*… BGFIX (wohoo!) och bullerkontrollmattorna behöver göra sin entré med buller & bång.

Med BGFIX Soundex bullerskyddsmattor bör klagomål från omgivningen kunna undvikas. Förutom utomhusfestivaler är byggarbetsplatser lika känsliga för buller, eftersom de ofta lockar oönskad uppmärksamhet från lokalbefolkningen.

Effektivt minskande av konstruktionsbuller med Soundex bullerskyddsmattor

Bullerkontroll är ett känsligt problem i många byggprojekt, eftersom överdriven bullerförorening kan, i värsta fall leda till att byggprojektet upphör, särskilt om alltför många redan har klagat över det upplevda bullret. Sedan en lång tid tillbaka har det funnits allmänna regler för bullerkontroll, som måste följas sedan dess. Det beror dock alltid på om byggarbetsplatsen är belägen i ett bostadsområde eller ett kommersiellt område. Buller på en byggarbetsplats kan uppstå inte bara genom användning av en tryckluftsborr och kompressor, men också från många andra källor. Eftersom en byggarbetsplats är en aktivitetsbygel, kan en Soundex matta behövs, t.ex. på grund av högljudda arbetstagare och radio. När bullerskyddsmattor har minskat byggstörningar, är de lokala invånarna också nöjda igen, och inget står i vägen för byggprojektet längre.

Bullerkontroll gör en lyckad festival, Bullerkontroll är också ett absolut måste vid många evenemang, som utomhuskonserter eller fester. Annars kan folk runtomkring bli sura. Vid planering av en utomhushändelse måste flera intressen alltid beaktas. Det är inte alltid lätt för arrangörerna att hitta en kompromiss mellan publikens önskan om hög musik och de lokala invånarnas behov av att ej bli störda. Vid en konsert kan volymen uppnå 100 dB. Detta motsvarar ungefär volymen av en motorsåg, en tryckluftsborr eller formidabelt åskväder. Men eftersom Soundex mattor absorberar och reducerar några ljud, minskar bruset. Ett bra bullerskydd kan leda till ökad tolerans och välvilja bland invånarna och göra utomhusevenemanget trevligare för alla parter.

Bullerreducering genom bullerskyddsbarriärer

Förutom vandalism och stöld, är högt ljud ett problem på många byggarbetsplatser i städerna. För att säkerställa att din byggplats inte stängs på grund av bullret, att du inte får några klagomål och att dina arbetstagare kommer att skyddas mot höga decibelnivåer rekommenderar vi våra bullerskyddsmattor. Dessa fungerar även som extra integritetsskärmar och reducerar störande ljud med upp till 28 decibel.

Bullerskyddsmattorna är på så sätt mångsidiga, och kan enkelt hjälpa evenemangsarrangörer och byggare att kombinera sitt projekt med de lokalinvånarnas intressen. BGFIX har därför lättmonterade bullerskyddsbarriärer för montering på byggstaket som minskar ljudnivån med cirka 28 dB. Oavsett om det är en byggarbetsplats eller utomhusparty, ös vidare med nästa jippo nu när Soundex bullerskyddsmattorna är redo!

Hör av dig

    x OK
    x OK

    Innan du lämnar oss....

    Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!