Svart bakgrund utan innehåll
SV NO DK EN FI
Svart tom bakgrund
SV NO DK EN FI
Besikta din fallskyddsutrustning idag

Besikta din fallskyddsutrustning idag!

Fall från hög höjd är en av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller skadas allvarligt i byggbranschen. Företag i Sverige vars personal arbetar utan något fallskydd behöver betala en sanktionsavgift, och enligt lag är arbetsgivaren skyldig att årligen besikta personlig fallskyddsutrustning i enlighet med standarden EN365:2004 och behöver utföras av en så kallad “kompetent person”.

I dagsläget finns dock inga specifika lagar gällande besiktning av kollektiva fallskydd (gemensamma fallskyddsanordningar), även fast Arbetsmiljöverket rekommenderar kollektiva i första hand, och personlig fallskyddsutrustning i andra – dock spekulerar vi om att krav på besiktning av kollektiva fallskydd kommer införlivas inom en snar framtid. Det gör det inte desto mindre viktigt att utföra en besiktning kollektiv fallskyddustruning.

Varför besikta fallskyddsutrustning?

Utöver faktumet att det är lagstadgat att besikta personlig fallskyddsutrustning, så är en besiktning viktigt för såväl kollektivt fallskydd som personlig utrustning för att garantera säkerheten för alla personer inom byggarbetsplatsen.

Besiktning bör vara en självklar del i sitt kvalitetsarbete, men kan ibland förbises i brådskan att komma igång med sitt arbete för att slutföra projekt i tid. Många incidenter som involverade utrustningsfel kunde ha förhindrats om någon tagit sig tid att se till att deras fallskydd var i bra, säkert arbetsskick.

Hur besiktar jag min fallskyddsutrustning?

För att besikta personlig fallskyddsutrustning krävs en så kallad “kompetent person” – en utbildad och certifierad individ som har behörighet att besikta personlig fallskyddsutrustning i enlighet med EN365:2004. Du kan antingen välja att någon inom din verksamhet utbildar sig till en kompetent person, eller hyra in någon utifrån.

Besiktning av kollektivt fallskydd kräver inte någon certifierad individ, dock rekommenderar vi att anlita någon som besitter en liknande nivå av kompetens och kunskap som en kompetent person.

Daglig inspektion av fallskydd

Utöver den årliga besiktningen bör ni alltid göra en daglig inspektion av era fallskydd innan de används för att identifiera potentiellt trasig eller på annat sätt bristfällig utrustning som utgör en risk för användaren.

Personlig fallskyddsutrustning

Följ dessa instruktioner för att kontrollera att personlig fallutrustning:

 1. Kontrollera utrustningens tillverkningsdatum som anges på produktetiketten och jämför med tillverkarens instruktioner. Om utrustningen uppfyller tillverkarens instruktioner, börja undersöka varje komponent.
 2. Kontrollera alla komponenter för slitage. Leta efter bevis på stötbelastning. Inspektera utrustningen visuellt efter lösa trådar, lösa nitar, brännor, snitt, skav eller andra tecken på kemisk eller fysisk försämring som kan ha försvagat en komponent.
 3. Inspektera all hårdvara inklusive, men inte begränsat till, krokar, spännen, rep och D-ringar. Leta efter eventuella brister. Ta omedelbart bort alla komponenter som inte fungerar.

Kollektivt fallskydd

Kollektiva fallskydd, eller gemensamma fallskyddsanordningar, syftar till skyddsanordningar som skyddar flera personer mot risken att falla, inklusive skyddsräcken, ställningar, arbetsplattformar, skyddstäckning och fallskyddsnät.

Kontrollera följande i den dagliga inspektionen av ett kollektivt fallskydd:

 1. om det saknas några komponenter
 2. om det finns några lösa komponenter
 3. leta efter sprickor, snitt, brännor, skav eller andra tecken som tyder på en försämring av en komponent

Kontakta BGFIX för besiktning av kollektiv fallskyddsutrustning

Det är aldrig värt att chansa. Kontakta oss för att få ditt fallskydd från BGFIX besiktat idag. Vi erbjuder alltid löpande besiktningstjänster i samband med ett köp av ett fallskyddssystem för att säkerställa er personals trygghet vid arbete på höga byggen.

Hör av dig

  x OK
  x OK

  Innan du lämnar oss....

  Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!