[Guide] Olika typer av stängsel för byggarbetsplatser

Det finns ett brett utbud av olika typer av stängsel och byggstaket för konstruktionsindustrin, alla med sina unika fördelar och funktioner. Dock finns det inte universell lösning som passar alla byggarbetsplatser då olika typer av projekt kräver olika lösningar och […]

NY PRODUKT! – CantiDeck

Vi når nya höjder samtidigt som ni får ökad säkerhet och trygghet på höjd.  BGFIX har precis lanserat en ny produkt, CantiDeck; en lastplattform/intagsbrygga som används för att flytta utrustning och material effektivt in och ut ur byggnader under byggets […]

Vägmärken – När och varför används de?

Konstruktion eller reparationer som genomförs på eller längs med en väg innebär en risk både för byggarbetarna såväl som för förarna. Faktorer som löst grus, stora och tunga arbetsfordon, högt vatten, mjuka vägbanor, ojämn asfalt, rök, oljade vägar och andra […]

Guide till olika typer av byggskyltar

Säkerhetssignalering är ett lagstadgat krav på en byggarbetsplats för att se till att arbetsplatsen såväl som kringliggande område är säkert att vistas inom. Byggskyltar av dessa typer används för alla typer av projekt i form av allt från temporära hastighetsskyltar […]

Bra att veta om Byggel: Kostnad, utbud och design

Lagen konstaterar att du måste vidta åtgärder för att förhindra risken av dödsfall och olyckor på din byggarbetsplats. Byggarbetsplatser är dock en av de mest utmanande miljöerna att säkra då projektet fortsätter oavsett väder och vind, samt att förhållandena på […]