Vi har det du behøver for at lave midlertidige afspærringer. Det kan dreje sig om at lede trafikken ved vejarbejdspladsen eller at indhegne et byggeområde. Eller opsætning af publikumhegn ved rockkonserter eller på idrætsarrangemente.