Vi har det du behøver for at lave midlertidige afspærringer. Det kan dreje sig om at lede trafikken ved vejarbejde eller at indhegne et byggeområde. Det kan være til at skabe sikkerhed for de arbejdende, såvel som for trafikanter og gående. Det kan være for at hindre indsynet for forbipasserende til byggepladsen. Og så kan også dreje sig om opsætning af publikumhegn ved rockkoncerter eller til idrætsarrangementer.